Witamy Państwa na naszej stronie

Naszą główną usługą jest projektowanie na indywidualne zamówienie w zakresie budownictwa:

  • mieszkaniowego jednorodzinnego
    i wielorodzinnego
  • handlowego
  • usługowego
  • produkcyjnego
  • magazynowego
  • rekreacyjno-sportowego

W związku z zapotrzebowaniem wprowadziliśmy dział „projekty gotowe -powtarzalne” o różnorodnej funkcji. Będziemy zaszczyceni jeżeli Państwo wybiorą nasze usługi pomimo dużej konkurencji na rynku projektowym. Oferujemy Państwu doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz otwartość na nowości.

dodatkowo:
Sprzedaż projektów gotowych naszego autorstwa oraz firm współpartnerskich.
Dostosowanie projektów gotowych do warunków miejscowych:
– budynki gospodarcze, garażowe
– inwentaryzacje obiektów istniejących
– modernizacje, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów
– projekty zmiany sposobu użytkowania obiektów
– projekty zjazdów na działki: indywidualne i publiczne – nadzór autorski
– nadzór inwestorski
– inwentaryzacje budowlane wszelkich obiektów
– ekspertyzy budynków
– oceny stanu technicznego
– podział na lokale
– prowadzenie książki obiektu

Zakres wielobranżowej dokumentacji:
1. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.
2. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
3. Badania geotechniczne
4. Opracowanie map do celów projektowych
5. Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych dla przyłączy:
– Wod-kan, c.o
– Elektrycznych
– Gazowych
– Innych
6. Projekt budowlano-wykonawczy
– projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami
– projekt architektoniczny
– projekt konstrukcji
– projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych
– projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o
– projekt wewnętrznych instalacji gazowych
– projekty specjalistyczne
– projekty technologiczne
– projekt drogowy
– projekt zieleni
– projekt oświetlenia
– projekt przyłącza wod-kan
– projekt przyłącza elektrycznego
– projekt przyłącza gazu
– uzgodnienie ZUDP
– opinie i ekspertyzy rzeczoznawców p.poż, sanepid, BHP,
– ekspertyzy budowlane
– inne uzgodnienia, opinie
7. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie
8. Uprawomocnienie decyzji
9. Opracowanie kosztów inwestycji
– przedmiary i kosztorysy
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
10. Opracowanie audytów energetycznych
11. Opracowanie certyfikatów energetycznych
12. Opracowanie charakterystyki energetycznej
13. Adaptacje projektów gotowych do warunków miejscowych